Quality Systems S.C.
 1. Strona główna /
 2. Audity
Wdrożenia
Szkolenia
Audity
Ocena zgodności
Nadzorowanie systemów
Referencje

Audity

Zlecenie wykonywania auditów przez auditorów z zewnątrz daje firmie oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia auditorów wewnętrznych we własnej firmie. Dodatkowo daje ono inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji - z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu. Potwierdzeniem kwalifikacji konsultantów QUALITY SYSTEMS s.c. jest bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno auditów wewnętrznych jak i zewnętrznych, posiadanie przez wszystkich uprawnień auditora wiodącego oraz czynna współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

Wycenę realizacji auditów wewnętrznych ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.

Oferujemy Państwu usługi naszych specjalistów w zakresie przeprowadzania auditów systemów zarządzania:

 • pierwszej strony:
  • outsourcing auditów wewnętrznych
  • audity określające stopień przygotowania Organizacji do auditu certyfikującego, nadzoru lub re-certyfikującego
  • audity doskonalące mające na celu wykazać możliwości doskonalenia systemu
   • zastosowanie narzędzi, metod i dobrych praktyk zarządzania
  • audity doskonalące mające na celu uprościć funkcjonujący system zarządzania (oczywiście przy spełnieniu wymagań danego standardu) poprzez m.in.:
   • zmniejszenie ilości dokumentacji systemowej,
   • ocenę wprowadzonych działań na etapie wdrażania systemu przez zespoły wdrożeniowe i /lub konsultantów (czy zdefiniowane przez nich reguły są wymaganiem normy czy też nadinterpretacją tych wymagań)
  • drugiej strony:
   • audity zewnętrzne realizowane na zlecenie Klienta u jego przyszłych lub obecnych dostawców /kontrahentów
   • audity, kontrole i badania, oceny zgodności realizowane na zlecenie Koncernów /Zarządców Grupy Przedsiębiorstw /Firm wieloodziałowych /itp. w poszczególnych Zakładach /Oddziałach /Przedsiębiorstwach.

Przeprowadzamy audity systemów zarządzania na zgodność z:

 • normami definiującymi systemy (najpopularniejsze to np.: zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem ISO 14001, zarządzanie BHP PN-N 18001 /OHSAS, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP))
 • regulacjami wewnętrznymi Organizacji /Koncernu /Grupy
 • przepisami prawa a w szczególności: prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa żywnościowego (patrz zakładka: ocena zgodności)

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy
 • jednorazowych zleceń

Korzyści z realizacji auditów przez zewnętrznych specjalistów:

 • Okresowe „spojrzenie z zewnątrz” na procesy /działania /dokumenty umożliwia zaprezentowanie innego punktu widzenia na badane obszary. Pozwala to uniknąć „realizacji z przyzwyczajenia”, co jest szczególnie ważne ze względu na ciągle zmieniający się rynek i otoczenie organizacji.
 • Doświadczenie zewnętrznych specjalistów przyczynia się do doskonalenia funkcjonujących systemów zarządzania a spostrzeżenia po-auditowe wykorzystywane są przez Organizację do planowania i wdrażania dobrych praktyk zarządczych.
 • Zapewnienie niezależności i obiektywizmu auditu.
 • Oszczędność czasu własnych pracowników.
 • W przypadku auditów sprawdzających przed auditami certyfikującymi, nadzoru lub re-certyfikującymi specjaliści, posiadający doświadczenia jako auditorzy jednostek certyfikujących przedstawią kierownictwu obszary, które wymagają poprawy lub doskonalenia jeszcze zanim Organizacja przystąpi do auditu jednostki certyfikującej.

Po przeprowadzonym audicie nasi specjaliści opracowują i przedstawiają kierownictwu wyniki auditu oraz pomagają w zaplanowaniu skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych.

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie
QUALITY SYSTEMS S.C.
Os. Wschód 9A/1, 62-100 Wągrowiec,
tel: 61 670 67 73, e-mail: biuro@quality-systems.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Czytaj więcej