Quality Systems S.C.
 1. Strona główna /
 2. Usługi /
 3. Ghp i gmp

dobra praktyka higieniczna ( ghp ) i dobra praktyka produkcyjna ( gmp )

GHP (z ang. Good Hygienic Practice) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice) czyli Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to dwa podstawowe systemy mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie branży żywnościowej lub produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Działania GMP i GHP to jednocześnie działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności stanowiące podstawę systemu HACCP.

Każdy podmiot działający w branży żywnościowej oraz produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) dotyczy:

 • stanu technicznego budynków zakładu i jego infrastruktury oraz czystości i porządku otoczenia zakładu;
 • stanu technicznego i sanitarnego maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału zakładu na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa produktu końcowego;
 • prawidłowości funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji;
 • jakości zdrowotnej wody stosowanej w zakładzie do celów technologicznych;
  prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadków pokonsumpcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego;
 • prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących;
 • aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji lub w obrocie żywnością;
 • kwalifikacji pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy; skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

Dobra Praktyka Produkcyjna ( GMP ) dotyczy:

 • bieżącej lub okresowej oceny jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji, w tym identyfikację dostawców;
 • kontroli przestrzegania parametrów procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności;
 • oceny poprawności i zgodności stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami;
 • kontroli sposobu identyfikacji i zasady identyfikowalności wyrobów gotowych;
  okresowej oceny jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.

Zastosowanie zasad GHP i GMP:

 • producenci żywności lub dodatków do nich,
 • producenci materiałów do kontaktu z żywnością ( np. opakowań ),
 • przetwórcy żywności lub dodatków do nich,
 • przedsiębiorstwa pakujące, magazynujące, transportujące żywność lub dodatki do niej,
 • dystrybutorzy, hurtownicy i placówki handlujące żywnością,
 • przedsiębiorstwa cateringowe i placówki żywienia zbiorowego.

Korzyści z wdrożenia zasad GMP i GHP:

 • spełnienie wymagań prawnych określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach,
 • podniesienie świadomości personelu w zakresie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 • zaangażowanie personelu w działania na rzecz bezpieczeństwa żywności,
 • zapobieganie zagrożeniom i potencjalnym stratom związanym z ich wystąpieniem,
 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy,
 • spełnienie oczekiwań klientów/konsumentów,
 • brak stresu związanego z kontrolami sanitarnymi/weterynaryjnymi.
 • możliwość wdrożenia i certyfikacji systemu HACCP.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu i udokumentowaniu zasad GMP i GHP. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie ograniczać jej funkcjonowanie.

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie
QUALITY SYSTEMS S.C.
Os. Wschód 9A/1, 62-100 Wągrowiec,
tel: 61 670 67 73, e-mail: biuro@quality-systems.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Czytaj więcej