Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

Zlecenie wykonywania auditów przez auditorów z zewnątrz daje firmie oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia auditorów wewnętrznych we własnej firmie. Dodatkowo daje ono inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji - z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu. Potwierdzeniem kwalifikacji konsultantów QUALITY SYSTEMS s.c. jest bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno auditów wewnętrznych jak i zewnętrznych, posiadanie przez wszystkich uprawnień auditora wiodącego oraz czynna współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

Wycenę realizacji auditów wewnętrznych ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.

Oferujemy Państwu usługi naszych specjalistów w zakresie przeprowadzania auditów systemów zarządzania:

 • pierwszej strony:
  • outsourcing auditów wewnętrznych
  • audity określające stopień przygotowania Organizacji do auditu certyfikującego, nadzoru lub re-certyfikującego
  • audity doskonalące mające na celu wykazać możliwości doskonalenia systemu
   • zastosowanie narzędzi, metod i dobrych praktyk zarządzania
  • audity doskonalące mające na celu uprościć funkcjonujący system zarządzania (oczywiście przy spełnieniu wymagań danego standardu) poprzez m.in.:
   • zmniejszenie ilości dokumentacji systemowej,
   • ocenę wprowadzonych działań na etapie wdrażania systemu przez zespoły wdrożeniowe i /lub konsultantów (czy zdefiniowane przez nich reguły są wymaganiem normy czy też nadinterpretacją tych wymagań)
  • drugiej strony:
   • audity zewnętrzne realizowane na zlecenie Klienta u jego przyszłych lub obecnych dostawców /kontrahentów
   • audity, kontrole i badania, oceny zgodności realizowane na zlecenie Koncernów /Zarządców Grupy Przedsiębiorstw /Firm wieloodziałowych /itp. w poszczególnych Zakładach /Oddziałach /Przedsiębiorstwach.

Przeprowadzamy audity systemów zarządzania na zgodność z:

 • normami definiującymi systemy (najpopularniejsze to np.: zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskowe ISO 14001, zarządzanie BIHP ISO 45001, zapewnienia bezpieczeństwa żywności (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000, HACCP))
 • regulacjami wewnętrznymi Organizacji /Koncernu /Grupy
 • przepisami prawa a w szczególności: prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa żywnościowego (patrz zakładka: ocena zgodności)

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy
 • jednorazowych zleceń

Korzyści z realizacji auditów przez zewnętrznych specjalistów:

 • Okresowe „spojrzenie z zewnątrz” na procesy /działania /dokumenty umożliwia zaprezentowanie innego punktu widzenia na badane obszary. Pozwala to uniknąć „realizacji z przyzwyczajenia”, co jest szczególnie ważne ze względu na ciągle zmieniający się rynek i otoczenie organizacji.
 • Doświadczenie zewnętrznych specjalistów przyczynia się do doskonalenia funkcjonujących systemów zarządzania, a spostrzeżenia poauditowe wykorzystywane są przez Organizację do planowania i wdrażania dobrych praktyk zarządczych.
 • Zapewnienie niezależności i obiektywizmu auditu.
 • Oszczędność czasu własnych pracowników.
 • W przypadku auditów sprawdzających przed auditami certyfikującymi, nadzoru lub recertyfikującymi specjaliści, posiadający doświadczenia jako auditorzy jednostek certyfikujących przedstawią kierownictwu obszary, które wymagają poprawy lub doskonalenia jeszcze zanim Organizacja przystąpi do auditu jednostki certyfikującej.

Po przeprowadzonym audicie nasi specjaliści opracowują i przedstawiają kierownictwu wyniki auditu oraz pomagają w zaplanowaniu skutecznych działań korygujących.

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie