Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

Wdrażanie systemów zarządzania i standardów branżowych jest podstawową usługą w ofercie naszej firmy.

Celem tej usługi jest:

  • wdrożenie skutecznego systemu zarządzania
  • uzyskanie zgodności z aktualnym wymaganiami prawa
  • uzyskanie stosownego certyfikatu potwierdzającego zgodność danego systemu z określonymi wymaganiami.

Wdrożenie systemu zarządzania nie jest modą, lecz warunkiem konkurencyjności. Wymóg posiadania systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa żywności itd. dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość, formę własności czy branżę. Eksperci spółki QUALITY SYSTEMS na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowali własną metodę wdrażania systemów zarządzania. Metodyka wdrażania każdego z systemów jest podobna i podzielona na etapy.

Etap I

Projektowanie każdego Systemu rozpoczynamy od przeprowadzenia u Klienta auditu wstępnego. Pozwala on nam na poznanie organizacji, sposobu jej działania, zachodzących wewnątrz procesów i ich powiązań. Dobre poznanie organizacji i wypracowanie koncepcji przyszłego Systemu ma istotny wpływ na dynamikę i efektywność późniejszych prac wdrożeniowych.


Etap II

Drugi etap obejmuje dwa szkolenia dla Zarządu i Kadry Kierowniczej oraz dla Zespołu Wdrożeniowego obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania systemu.


Etap III

Podczas trzeciego etapu zajmujemy się opracowaniem dokumentów wymaganych przez normę. Jest to zwykle najdłuższy etap wdrożenia, jednakże od tego jak zostanie opisany cały system zależy jego powodzenie i praktyczność. Zawsze dążymy do minimalizacji ilości dokumentów, aby nie tworzyć zbędnej, nieużytecznej dokumentacji.


Etap IV

Kolejnym etapem jest wdrożenie systemu. Uregulowania systemowe zawarte w opracowanych na wcześniejszym etapie dokumentach, bezpośrednio po ich przyjęciu i zatwierdzeniu muszą zostać wdrożone do stosowania i ścisłego przestrzegania, pod nadzorem personelu kierowniczego.


Etap V

Piąty etap to szkolenie auditorów wewnętrznych. Jest to element niezbędny, mający na celu utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu zgodnego z wymaganiami wdrażanej normy. Szkolenie, obejmujące wykłady i ćwiczenia zakończone jest egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.


Etap VI

W momencie kiedy organizacja posiada już zespół świeżo przeszkolonych auditorów jako szósty etap realizowanego projektu przeprowadzamy wspólnie pierwszy audit wewnętrzny. Audity wewnętrzne mają na celu ujawnienie ewentualnych niezgodności przez porównanie stanu istniejącego z wymaganiami dokumentów systemowych. Powinny one by przeprowadzane we wszystkich obszarach, w których wdrożenie danego Systemu uznane zostało za zakończone.


Etap VII

Ostatnim etapem wdrożenia systemu jest udział konsultanta firmy, kierującego realizacją projektu w Państwa organizacji, w audicie certyfikującym. Jesteśmy z Państwem aż do momentu uzyskania certyfikatu.


Wypracowana przez nas metodologia pozwala nam na zagwarantowanie Klientom uzyskania certyfikatu podczas pierwszego auditu jednostki certyfikującej. Potwierdzeniem tego jest fakt, że do tej pory wszyscy nasi Klienci uzyskali certyfikat właśnie podczas pierwszej wizyty jednostki certyfikującej!

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie