Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO 22716

ISO 22716 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY KOSMETYCZNEJ

W związku z tym, iż od 11 lipca 2013 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 1223/2009, produkcja kosmetyków musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, firmy kosmetyczne będą zobowiązane do wdrożenia wymagań standardu ISO 22716. Norma ta określa wytyczne odnośnie stosowania Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w branży kosmetycznej.

Standard ISO 22716 dostarcza wytycznych w zakresie GMP uwzględniając produkcję, kontrolę, składowanie, transport produktów kosmetycznych, a także określa szczegółowe wymagania co do personelu. Obejmuje również tematykę kontroli jakości, podwykonawstwa oraz higieny produkcji.

Zgodnie z przyjętym prawodawstwem oraz Ustawą z dnia 30 marca 2001 producenci kosmetyków zobligowani są do stosowania GMP oraz legitymowania się odpowiednią dokumentacją, poświadczającą realizowanie tych zasad odpowiednim organom kontrolnym. Różna interpretacja przyjętych aktów prawnych odnoszących się do GMP w produkcji kosmetyków powoduje, że funkcjonujące w praktyce systemy GMP są niepełne i posiadają szereg luk. Wdrożenie standardu opierającego się na normie ISO 22716:2009 daje gwarancję, że wszystkie obszary związane z wymaganiami wstępnymi, produkcją kosmetyków i ich wprowadzeniem do obrotu skutkują dostarczeniem konsumentom produktu bezpiecznego o wysokiej, gwarantowanej jakości. Na podstawie takiego charakteru certyfikacji nie ulega wątpliwościom fakt, iż jest to dokument i standard, z którego najbardziej skorzystają producenci oraz dystrybutorzy produktów kosmetycznych. Dzięki obiektywnej ocenie i potwierdzeniu prawidłowości prowadzonych działań podmioty te będą mogły budować wizerunek firmy godnej zaufania, wiarygodnej i rzetelnej, spełniającej międzynarodowe wymogi.

Należy zwrócić uwagę również na korzyści wewnętrzne wynikające ze zmian wprowadzanych w celu dostosowania sposobu działania do nowych standardów. Służyć one mają przede wszystkim zabezpieczeniu produkcji, przechowywania oraz transportu kosmetyków. W tym przypadku nawet masowa produkcja powinna opierać się na nowoczesnych filarach oraz systemie kontroli, co jednak nie może wiązać się z jakimikolwiek ograniczeniami lub utrudnieniami. Równowagę tę pomoże odnaleźć wdrożenie standardów ISO 22716. Wdrożenie wymagań ISO 22716:2009 to proces, nad którym powinni czuwać eksperci. Tylko wówczas przyczyni się on do usprawnienia i udoskonalenia codziennych działań, nie zaś do hamowania i zmniejszenia efektywności produkcji, dystrybucji lub sprzedaży. Właśnie dlatego zachęcamy, aby w tej kwestii zaufać naszej firmie.

Zastosowanie:

  • przedsiębiorstwa działające w branży kosmetycznej.

Korzyści:

  • spełnienie wymagań prawnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa produktów,
  • większa wiarygodność i reputacja wśród Klientów,
  • poprawa pozycji rynkowej,
  • uporządkowanie aspektów związanych z kontrolą jakości.

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie i udokumentowanie systemu jakości wg wymagań normy ISO 22716. Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który będzie stanowił wsparcie Państwa firmy, a nie ograniczenie jej funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie