Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO 27001

ISO 27001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 przeznaczony jest dla instytucji, które chcą świadomie chronić przetwarzane dane osobowe.

Norma ISO 27001 jest odpowiednia dla każdej organizacji działającej w jakimkolwiek sektorze, ale poleca się ją głównie tym, które posługują się informacjami wrażliwymi i krytycznymi, np. IT, jednostki publiczne lub finansowe, placówki ochrony zdrowia, jak również organizacje zarządzające informacją w imieniu innych. Standard pomaga organizacjom zapewnić ciągłość działania oraz minimalizować szkody dla biznesu poprzez zapobieganie i redukcję wpływu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji.

Identyfikacja, kontrola i zmniejszanie tych ryzyk pozwala organizacjom skutecznie funkcjonować, co w przeciwnym wypadku może mieć poważne skutki finansowe i biznesowe.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji dąży do „uszczelnienia” organizacji, aby żadna informacja (szczególnie tajna lub poufna) nie dostała się w niepowołane ręce. Jednocześnie ISO 27001 to system, który zabezpiecza dostęp do informacji osobom uprawnionym tak, aby informacje były dostępne w komplecie w odpowiednim czasie.

Zastosowanie normy ISO 27001:

 • podmioty biznesowe jak i podmioty administracji publicznej, a szczególnie zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji przez ustawy takie jak m.in :
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Korzyści z wdrożenia normy ISO 27001:

 • bezpieczeństwo wszystkich informacji korporacyjnych,
 • zwiększenie wartości firmy,
 • jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
 • eliminowanie zagrożeń i strat finansowych związanych z utratą danych,
 • zapewnienie działalności zgodnej z RODO,
 • zagwarantowanie kontrahentom/klientom bezpieczeństwa powierzonych danych.

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie i udokumentowanie systemu bezpieczeństwa informacji wg wymagań normy ISO 27001. Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który będzie stanowił wsparcie Państwa firmy, a nie ograniczenie jej funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie