Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABOLATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

Norma ISO/IEC 17025 zawiera ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jest skierowana do tych laboratoriów, które chcą potwierdzić swoje kompetencje w zakresie realizowanych przez nie pomiarów, badań lub wzorcowań. Laboratoria te muszą wdrożyć system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025 oraz otrzymać certyfikat akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. W normie tej określone są zarówno wymagania odnośnie prawidłowego opracowania oraz wdrożenia systemu, a także warunki, które powinny zostać spełnione aby uznane zostały kompetencje laboratorium w zakresie wykonywania pomiarów, badań lub wzorcowań. Norma ISO/IEC 17025 stanowi podstawowe kryterium akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Jednostka chcąca otrzymać akredytację na określone przez siebie pomiary, musi zapewnić, iż wymagania znajdujące się w standardzie ISO/IEC 17025 zostały spełnione. Akredytacja jest również zobowiązaniem organizacji do realizacji pomiarów w sposób bezstronny, rzetelny a także niezależny. Laboratorium powinno zgodnie z wymaganiami wykonywać wszelkie badania i pomiary według udokumentowanych procedur przy pomocy przygotowanej do sprawnego działania aparatury badawczej.

Zastosowanie normy ISO/IEC 17025:

 • laboratoria badawcze,
 • laboratoria pomiarowe,
 • laboratoria wzorcujące.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO/IEC 17025:

 • spełnienie wymagań prawnych dla laboratoriów,
 • spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ( GLP ),
 • zapewnienie jednolitego standardu działania w całej organizacji,
 • uporządkowanie prowadzonej działalności,
 • zwiększenie wiarygodności wyników badań/pomiarów/wzorcowań,
 • zapewnienie powtarzalności prowadzonych badań/pomiarów/wzorcowań,
 • poprawa pozycji rynkowej,
 • wykazanie odpowiednich kompetencji,
 • obniżenie kosztów błędów poprzez ich eliminację i doskonalenie działania.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu i udokumentowaniu systemu jakości wg wymagań normy ISO/IEC 17025. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie ograniczać jej funkcjonowanie.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie