Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ZKP

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Od 30.06.2013 roku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 zobowiązuje przedsiębiorstwa produkcyjne wprowadzające wyroby budowlane znakowane znakiem CE na rynek UE do posiadania Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Podstawowe regulacje dotyczące obowiązku i zakresu stosowania i/lub certyfikacji ZKP określono szczegółowo w:

 • Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczącym oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych z późn. zm.
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z późn. zm.
 • Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Kto powinien posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji:

Sukcesywnie od 30 czerwca 2013 r. wyroby budowlane wprowadzane do obrotu na rynku UE, objęte normami zharmonizowanymi oraz dla których opublikowano europejskie oceny techniczne, muszą posiadać znak CE. Na rynku polskim i unijnym, aby producent mógł oznaczyć swoje wyroby znakiem CE lub w Polsce znakiem B niezbędne jest spełnienie wymagań normy oraz wdrożenie i w niektórych przypadkach certyfikacja systemu ZKP.

Producent jest zobowiązany do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji na te z wyrobów budowlanych, które wymienione zostały w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z późn. zm. W zależności od określonego dla wyrobu poziomu systemu oceny zgodności ( poziomy od 1 do 4 ) niezbędne jest wdrożenie bądź też certyfikacja systemu ZKP.

Co oznacza wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji:

Producent jest zobowiązany do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji na te z wyrobów budowlanych, które wymienione zostały w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z późn. zm. W zależności od określonego dla wyrobu poziomu systemu oceny zgodności ( poziomy od 1 do 4 ) niezbędne jest wdrożenie bądź też certyfikacja systemu ZKP.

Zakładowa Kontrola Produkcji wiąże się z wewnętrzną kontrolą procesu produkcyjnego oraz wyrobu, którą producent powinien prowadzić w sposób ciągły. Dzięki wprowadzeniu systemu ZKP można uzyskać stabilność procesu produkcji, a także zachować parametry wyrobu, zgodne z założonymi ustaleniami technicznymi.

Gdzie powinna być zastosowana Zakładowa Kontrola Produkcji:

 • u producentów wyrobów budowlanych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • u wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy chcą podnieść jakość swoich wyrobów i uzyskać korzyści w postrzeganiu ich na rynku jako dobrego i rzetelnego wytwórcy.

Korzyści z wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • wypełnienie określonych wymagań prawnych,
 • zwiększanie wiarygodność i reputacja wśród Klientów,
 • wzmocnienie pozycji rynkowej,
 • systematyzacja i standaryzacja aspektów związanych z kontrolą jakości.

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie i udokumentowanie systemu ZKP. Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który będzie stanowił wsparcie Państwa firmy, a nie ograniczenie jej funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie