Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

FSC/PEFC

FSC/PEFC - SYSTEM CERTYFIKACJI KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU ORAZ GOSPODARKI LEŚNEJ

Wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktów z drewna, muszą od dnia 3 marca 2013 r. posiadać wdrożony system należytej staranności uwzględniający procedury i zasady dotyczące identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny związanego z tym ryzyka. Rozporządzenie UE nr 995/2010 z dnia 20.10.2010 r. nałożyło obowiązki na „podmioty wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna” i zdefiniowało sankcje za ich nieprzestrzeganie.

FSC - Forest Stewardship Council, tj. Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej opracowała zasady oraz system certyfikacji w obszarach zarządzania gospodarką leśną oraz kontroli pochodzenia produktu. Wdrażając i spełniając wymagania tego systemu producenci lub dystrybutorzy produktów z drewna mogą ubiegać się o certyfikat FSC. Certyfikat FSC jest publiczną deklaracją zaangażowania danej firmy w proces dobrej praktyki wytwarzania i zachowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Kontrola pochodzenia produktu (Chain of Custody - CoC) dotyczy całej drogi przepływu surowców, przetwarzanych materiałów, wyrobów gotowych i materiałów ubocznych z lasu lub miejsca odzysku do klienta. Uwzględnia ona wszystkie etapy przetwarzania, składowania i transportu. System FSC-CoC stanowi podstawę określenia zawartości drewna certyfikowanego w wyrobie gotowym, z udokumentowaną historią jego pozyskania.

Na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów spełniających standardy FSC umieszczane jest logo FSC, które potwierdza nadzorowanie źródeł jego pochodzenia.

Drugim systemem certyfikacji lasów oraz produktów drzewnych funkcjonującym w Europie jest PEFC (The Pan European Forest Certification Council).

PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie do obrotu wyrobów wyprodukowanych z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby móc sprzedawać produkty oznaczone logiem PEFC muszą uzyskać certyfikat PEFC dotyczący gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat PEFC w zakresie kontroli pochodzenia produktu CoC.

Zastosowanie:

  • zarządcy terenów leśnych, pragnących udowodnić swoją dbałość o ekologię i naturalne pokłady drewna,
  • producenci drewna (tartaki), mebli oraz wyrobów z papieru,
  • firmy przetwórcze, przewozowe, handlujące wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: papierem, meblami, drewnem budowlanym/ konstrukcyjnym itp.

Korzyści:

  • spełnienie wymagań Rozporządzenia UE nr 995/2010 z dnia 20.10.2010 r. dla „podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna”
  • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej,
  • pozyskanie nowych rynków,
  • przewaga nad konkurencją,
  • zwiększenie przychodów,
  • poprawa wizerunku firmy,
  • zwiększenie zaufania klientów.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu i udokumentowaniu systemu FSC/PEFC. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie ograniczać jej funkcjonowanie.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie