Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO 14001

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowy standard zawierający wymagania umożliwiające wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego. Głównym zadaniem jego jest wskazanie Właścicielom/Kierownictwu przedsiębiorstwa interakcji pomiędzy różnymi aspektami prowadzonej działalności, a elementami środowiska naturalnego. Celem wdrożenia systemu jest stała identyfikacja rzeczywistych i możliwych niekorzystnych wpływów na środowisko i planowanie w tym zakresie sukcesywnej poprawy.

W ostatnich latach coraz wyraźniej można zauważyć wzrost świadomości ekologicznej zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Coraz większe zainteresowanie tematem ISO 14001 przejawiają władze krajowe, UE, samorządowe, jak również instytucje finansowe takie jak, banki czy firmy ubezpieczeniowe. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wdrożenie normy ISO 14001 mogą liczyć na uzyskanie wielu ulg, jak również korzystniejszych kredytów i ubezpieczeń. Posiadanie certyfikowanego systemu środowiskowego ISO 14001 jest również ważnym elementem w procesie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Coraz więcej firm przy wyborze i klasyfikacji swoich dostawców zwraca uwagę na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony poprzez realizowanie wymagań normy ISO 14001.

Zastosowanie normy ISO 14001:

 • firmy produkcyjne,
 • firmy usługowe,
 • podmioty służby zdrowia,
 • organizacje administracji publicznej,
 • i inne organizacje.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 14001:

 • uporządkowanie stanu formalno-prawnego w zakresie Prawa Ochrony Środowiska,
 • obniżenie kosztów działalności związanych ze zużyciem surowców i mediów,
 • ułatwienie dostępu do projektów dofinansowujących działalność proekologiczną,
 • redukcja generowanych emisji i odpadów,
 • wzrost zaufania klientów,
 • poprawa wizerunku w społeczności lokalnej/administracji samorządowej,
 • eliminacja/obniżenie prawdopodobieństwa ponoszenia kosztów z tytułu kar i odszkodowań za prowadzenie działalności niezgodnej z przepisami OŚ.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu dobrze funkcjonującego, "uszytego na miarę" systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 14001. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie będzie hamowało jej rozwój.

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie