Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO 45001

ISO 45001 - UZYSKIWANIE CERTYFIKATU

Norma ISO 45001 przedstawia wymagania dla Systemu Zarządzania BiHP. Głównym celem normy jest inspirowanie do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Podstawą budowania systemu jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ograniczanie związanego z nimi ryzyka. Znaczące jest także analizowanie rzeczywistych i ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminacja, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń lub ograniczą ich ponowne wystąpienie.

Coraz więcej firm przy wyborze i klasyfikacji swoich dostawców zwraca uwagę na ich stosunek do bezpieczeństwa i środowiska pracy, który jest najlepiej wyrażony poprzez realizowanie wymagań normy ISO 45001.

Zastosowanie normy ISO 45001:

 • firmy produkcyjne,
 • firmy usługowe,
 • podmioty służby zdrowia,
 • organizacyjne administracji publicznej,
 • i inne organizacje.

Korzyści z wdrożenia normy PN-ISO/IEC 45001:2018:

 • uporządkowanie stanu formalno-prawnego w zakresie przepisów z dziedziny BiHP,
 • obniżenie ryzyk zawodowych w prowadzonej działalności,
 • ułatwienie dostępu do projektów dofinansowujących rozwiązania poprawiające warunki pracy,
 • redukcja zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy,
 • wzrost zaufania klientów,
 • poprawa wizerunku w społeczności lokalnej/administracji samorządowej,
 • eliminacja/obniżenie prawdopodobieństwa ponoszenia kosztów z tytułu kar i odszkodowań za prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami BiHP.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu dobrze funkcjonującego, "uszytego na miarę" systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 45001. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie będzie hamować jej rozwój.