Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

ISO 22000

ISO 22000 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

ISO 22000 to międzynarodowy standard, który zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności. Standard ujednolica tryb postępowania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności, zawiera wytyczne dla przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu żywnościowym. Standard ISO 22000 przeznaczona jest dla wszystkich firm niezależnie od wielkości, związanych z jakimkolwiek aspektem obszaru żywności, chcących wdrożyć system w celu zabezpieczenia w sposób ciągły bezpieczeństwa produktu.

Zastosowanie Standardu ISO 22000:

 • plantatorzy
 • producenci żywności,
 • producenci surowców i dodatków do żywności,
 • sprzedawcy hurtowi i detaliczni żywności,
 • producenci karm,
 • usługodawcy w sektorze żywności i żywienia,
 • firmy świadczące usługi sprzątania, transportu, magazynowania i dystrybucji,
 • producenci i/ lub dostawcy sprzętu, środków czystości, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów mających kontakt z żywnością.

Korzyści z wdrożenia Standardu ISO 22000:

 • spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych,
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności,
 • wzrost efektywności i produktywności poprzez usystematyzowania wszystkich działań,
 • polepszenie jakości wyrobów,
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów,
 • zmniejszenie kosztów związanych z wyrobem niezgodnym,
 • poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania klientów/konsumentów,
 • możliwość certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
 • brak stresu związanego z kontrolami sanitarnymi/weterynaryjnymi.