Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

GlobalGap

GLOBALGAP

Podstawowym standardem obowiązującym w produkcji pierwotnej jest GlobalGAP (Good Agricultural Practice). Jest to standard określający przede wszystkim wymagania związane z bezpieczeństwem żywności w produkcji pierwotnej. Po raz pierwszy standard ten pojawił się pod nazwą EurepGAP (w 1997 roku) i od tego czasu szczegółowo dookreśla zasady uprawy warzyw, owoców i grzybów.

Intencją zastosowania GlobalGAP jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne-przede wszystkim poprzez ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz wszelkich nawozów. Dostosowanie się do wymogów tego standardu wiąże się z mniejszą obecnością substancji chemicznych w procesach uprawy roślin. Jednak założenia GlobalGAP skupiają się nie tylko na początku łańcucha produkcyjnego. Dotykają one wszystkich etapów prowadzących do przekazania produktu konsumentowi, także sposobów przeprowadzenia zbiorów i obróbki (sortowanie, przechowywanie i pakowanie).

Polscy producenci, rolnicy oraz wszystkie podmioty uczestniczące w budowaniu pozytywnej i korzystnej polityki sektora spożywczego bardzo często wykorzystują potencjał tego standardu. Szczególnym przykładem mogą być tutaj producenci warzyw pod osłonami, owoców oraz grzybów.

Oprócz samej polityki uprawowej bardzo ważne są również bezpośrednie korzyści wynikające z realizowania standardów GlobalGAP, z czego najbardziej skorzystają producenci współpracujący z sieciami handlowymi. Posiadanie certyfikatu GlobalGAP jest przede wszystkim dowodem na:

 • ogromną dbałość o jakość, bezpieczeństwo oraz bogactwo odżywcze dostarczanych produktów,
 • realizowaną politykę sprzyjającą ochronie środowiska,
 • wykorzystywanie jedynie tych środków ochrony (z listy środków dozwolonych), których użycie w trakcie uprawy okazało się niezbędne,
 • odpowiedzialną organizację pracy, troska o zdrowie, przygotowanie do pracy oraz stosowne wynagrodzenie wszystkich osób zaangażowanych w uprawę.

Warto podkreślić, że korzystanie i realizowanie standardów GlobalGAP jest codziennością wielu zachodnich producentów, którzy obecnie są stałymi i cenionymi dostawcami współpracującymi z największymi sieciami supermarketów. Na chwilę obecną również polski rynek handlowy reprezentowany przez największe podmioty oczekuje od swoich dostawców certyfikatu GlobalGAP, bowiem jest on potwierdzeniem najwyższej jakości sprzedawanych produktów.

Zastosowanie:

 • indywidualni producenci owoców, warzyw i grzybów w gospodarstwach indywidualnych,
 • zrzeszone grupy producentów owoców, warzyw i grzybów.

Korzyści:

 • możliwość dokonania obiektywnej oceny jakości dostarczanych produktów,
 • dostosowanie się do wymagań przedstawianych przez sieci supermarketów oraz odbiorców detalicznych,
 • spełnienie unijnych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • możliwość uniknięcia powtarzających się kontroli jakości ze strony odbiorców (np. sieci handlowych),
 • możliwość uniknięcia auditów ze strony odbiorców (np. sieci handlowych),
 • zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek upraw i produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia odbiorców,
 • posiadanie dokumentu potwierdzającego wysoką jakość produktów oraz realizowanie międzynarodowych standardów (certyfikat jest uznawany zarówno w Polsce, Europie, jak i na innych kontynentach.

Nasi eksperci i doradcy są w stanie pomóc Państwu w przygotowaniu dokumentacji potwierdzającej realizację standardów określonych przez GlobalGAP. Pragniemy, aby nasza praca przełożyła się na wymierne wsparcie dla Państwa firmy, nie zaś na ograniczenie jej rozwoju i funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie