Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

IFS i BRC

IFS Food i BRC Food

Czym jest IFS?

Standard IFS Food (International Food Standard) jest uznanym przez GFSI standardem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

IFS Food jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności, zapoczątkowanym w 2002 roku w Niemczech. IFS opracowany był z myślą o rynku detalicznym. Jednak w obecnej formie wykorzystywany jest do nadzoru nad całym rynkiem producentów i dystrybutorów żywności z wyłączeniem produkcji pierwotnej.

Certyfikat IFS Food

Certyfikat IFS jest potwierdzeniem wdrożonego systemu i stanowi ważny element przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie zaufania klientów.

Czym jest BRC Food

Z kolei BRC Global Standard Food to pomysł Brytyjczyków i podobnie jak IFS, określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. BRC to skrót od British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detalistów), które jest wiodącą organizacją handlową.

Certyfikat BRC Food

Tak jak IFS, certyfikat BRC stanowi potwierdzenie wdrożenia wymaganych standardów i procedur. Tylko ci producenci i dostawcy, którzy pozytywnie przeszli etapy wdrożenia i certyfikacji, mogą bezpiecznie wprowadzać na rynek produkty żywnościowe.

Standardy IFS i BRC pozwalają uzyskać obiektywny obraz bezpieczeństwa żywności u dostawcy oraz oceniać dostawców w sposób jednolity. Ułatwiają również oszacować jakość dostawcy, czyli pozwalają zidentyfikować mocne i słabe obszary firmy, a także szanse i zagrożenia.

Standardy wymagają wdrożenia i stosowania systemu HACCP opartego na zasadach zawartych w Codex Alimentarius (Analiza Zagrożeń – Krytyczny Punkt Kontrolny), systemu zarządzania jakością, a także kontroli otoczenia/środowiska zakładu, procesu, produktu i personelu. W dokumencie IFS zostały również jasno określone zagadnienia związane z auditem/zakresem auditu, procesem certyfikacyjnym z uwzględnieniem kategorii niezgodności, podejmowaniem działań korygujących i ich wpływem na przyznawanie certyfikatu.

Kto powinien wdrożyć standardy IFS i BRC:

 • dostawcy artykułów spożywczych do sieci handlowych
 • producenci artykułów spożywczych, którzy produkują pod marką sieci handlowej

Korzyści z wdrożenia standardu IFS i BRC:

 • możliwość dostarczania artykułów spożywczych dla dużych odbiorców – sieci handlowych, w kraju i na terenie UE,
 • podwyższenie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • ograniczenie/eliminacja auditów ze strony odbiorców (głównie sieci handlowych),
 • poprawa wizerunku firmy,
 • wzrost zaufania klientów/konsumentów,
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów,
 • możliwość certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
 • eliminacja/obniżenie zagrożeń związanych z kontrolami instytucji kontrolnych w produkcji/obrocie żywnością.