Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

TNC

TESCO NATURE'S CHOICE - WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI TESCO

TNC (Tesco Nature's Choice) jest wewnętrznym systemem bezpieczeństwa żywności sieci handlowej Tesco. Powstał w 1992 roku, w Wielkiej Brytanii, a jego celem było wzmocnienie i ochrona marki sieci oraz polityka upowszechniania produktów wytworzonych z zachowaniem Dobrych Praktyk Rolniczych. Normy te dedykowane są dostawcom owoców i warzyw, m.in. przeznaczonych do produkcji sałatek. Mają zapewniać konsumentów, że świeże owoce, warzywa i sałatki kupowane w supermarketach sieci Tesco są wysokiej jakości, jak również pochodzą z produkcji prowadzonej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony pod względem oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

System ten jest bardzo podobny do systemu GlobalGAP, ale bardziej wymagający i przywiązujący jeszcze większa uwagę do ochrony roślin a także ochrony środowiska. Ze względu na to że jest to prywatny system, jego wymagania nie są ogólnie dostępne i TESCO udostępnia je wyłącznie swoim dostawcom.

Główne elementy tej standaryzacji to:

 • racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin i nawozów,
 • wykorzystanie ekologicznych metod zwalczania szkodników (owady pożyteczne) do ochrony i poprawy krajobrazu,
 • przeciwdziałanie nadmiernemu zanieczyszczeniu środowiska przez identyfikację i redukcję jego czynników oraz przez recykling środków produkcji (w tym zasoby naturalne).

Zastosowanie standardu Tesco Nature’s Choice:

 • producenci owoców i warzyw w gospodarstwach indywidualnych
 • producenci owoców i warzyw w grupach producenckich

Korzyści z wdrożenia standardu Tesco Nature’s Choice:

 • uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa upraw,
 • ułatwienie sieci Tesco oceny jakości dostawy i standardu dostawcy,
 • spełnienie wymagań stawianych przez sieć Tesco,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek upraw zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych upraw z rynku,
 • spełnienie unijnych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, uznawany w sieci Tesco certyfikat.

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie i udokumentowanie standardu Tesco Nature’s Choice. Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który będzie stanowił wsparcie Państwa firmy, a nie ograniczenie jej funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie