Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

Poszerzenie zakresu obowiązków Kierownictwa Firmy o dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości danego managera.

W tym zakresie oferujemy nasze usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem.

W ramach oferty współpracy proponujemy powierzenie naszym konsultantom pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • nadzorowanie dokumentacji systemowej
 • planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych,
 • czynne uczestnictwo w auditach zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poauditowych,
 • nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
 • zarządzanie zmianami w systemie zarządzania
 • szkolenie personelu Organizacji (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników firmy)
 • reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących danego systemu zarządzania

Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, nasi specjaliści są w trybie ciągłym odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w Organizacji Klienta.

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

 • odpowiedzialność za system zarządzania w rękach wyspecjalizowanego personelu
 • oszczędność czasu własnego personelu
 • oszczędność kosztów utrzymania systemu
 • gwarancja funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania
 • profesjonalne przygotowanie auditorów
 • profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie Systemu Zarządzania
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników
 • reprezentowanie firmy wobec jednostek certyfikujących.

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie